מדריך מקוצר לשנת שמיטה

שנת השמיטה בפתח ופרטיה רבים.

לפניכם תקציר מעשי להלכות השמיטה שרבים נפגשים בהן ביומיום. 

הדברים להלן יובאו ללא מקורות והפניות, והמעוניין להעמיק ולהרחיב בהם יעיין בספרים.

ממי רוכשים פרחים בשנת השמיטה?

יש לרכוש בשמיטה זרים וסידורי פרחים רק ממי שידוע ששומר על דיני השביעית, ופרחיו לא נזרעו בשביעית.

מה צריך לברר לפני הזמנת אוכל מוכן בשמיטה?

מסעדה, קייטרינג, אולם וכדו’
נוסף על כלל פרטי הכשרות, יש לברר על מקורות הפירות והירקות. במרבית העסקים בעלי כשרות מהדרין ישתמשו ביבול נוכרי או ביבול מחו”ל, ובמרבית העסקים בעלי כשרות רגילה ייעשה שימוש בפירות מ’היתר המכירה’.

צרכנות בשמיטה

בכל שנה יש להקפיד לכתחילה לרכוש פירות וירקות רק במקום בעל תעודת כשרות, ובשמיטה יש להקפיד על כך אף יותר. כאשר מקבלים פירות וירקות שמקורם אינו ידוע, יש לשים לב לשתי נקודות:

איסור ספיחין – חכמים אסרו לאכול ירקות שהחלו לצמוח בשנת השמיטה. ירקות הנמכרים בשווקים ללא פיקוח כשרותי עלולים להיות אסורים באיסור זה.

קדושת שביעית – פירות וירקות הקדושים בקדושת שביעית יש לשמור על קדושתם, ואסור לסחור בהם.

מה יהיה ניתן לקנות בסופר או בשווקים?

 בשמיטה לא ניתן לעבד את הקרקע כרגיל ולגדל פירות וירקות כבכל שנה. כדי לספק פירות לציבור בישראל ישנם כמה פתרונות, ולמעשה עומדות לפני הצרכן כמה אפשרויות לרכישה:

אוצר בית דין – פירות וירקות הגדלים בשדות שבהם נשמרים דיני השמיטה במלואם.

יבול שישית – פירות וירקות שנותרו מהשנה השישית ונשמרו במחסנים. פירות וירקות אלו אינם קדושים בקדושת שביעית.

מצע מנותק – ירקות שגדלו בתוך חממות במנותק מן הקרקע. על ירקות אלו לא חלה קדושת שביעית.

ערבה / גבולות עולי מצרים – ירקות שגדלו בשטחים הדרומיים של הארץ, בשטחים אלה דיני השביעית קלים יותר. בירקות הגדלים בהם בתחילת השמיטה יש לשמור קדושת שביעית, ואלו הגדלים בהם מאמצע השמיטה נסמכים על היתר המכירה ואינם קדושים בקדושת שביעית.

קדושת שביעית במטבח

התורה מצווה אותנו לשמור על קדושתם של פירות השמיטה. פירות וירקות בקדושת שביעית יגיעו למטבח בשתי אפשרויות:

  1. פירות וירקות שנקנו מ’אוצר בית דין'.
  2. ירקות שנקטפו בשמיטה מהגינה או משטחי הפקר, או פירות העץ שהחלו לגדול בשמיטה.

קדושת השביעית חלה על הפירות עצמם ועל כל המאכלים שהם מעורבים בהם. לדוגמה: סלט המתובל בשמן קדוש בקדושת שביעית, יש לנהוג בו קדושה. מרק שאחד מן הירקות שבו קדוש בקדושת שביעית, יש לנהוג קדושה בכל התבשיל כולו.

ההקפדה על קדושת השביעית מתבטאת בכמה נקודות מרכזיות:

עיבוד פירות שביעית מותר כל עוד הוא מתבצע בדרך הרגילה, אך אין לעשות בפירות שימושים שאינם מקובלים על ידי מרבית האנשים, כגון: לגרר מלון במגררת, לסחוט חציל וכדומה.

מותר לאכול פירות שביעית בכל דרך רגילה ומקובלת, אף שבכך עלול להיגרם הפסד לחלק מהפרי. לדוגמה: מותר לאכול חצי תפוח, למרות הקלקול של החלק הנותר, ואף מותר ליתנו לתינוק שסביר להניח שלא יאכל את כולו). במידת האפשר מן הראוי לדאוג לאכילת כל הפרי כדי למעט בהפסד.

מה עושים עם שאריות של פירות בקדושת שביעית?  

בשאריות של פירות וירקות יש לנהוג כדלהלן:

שאריות קטנות שאין בהן חשיבות ורגילים להשליכן (כגון: שאריות סלט, או מרק, קליפות, גרעינים) אפשר להניח בפח רגיל. כמו כן מותר לשטוף מעט מזון שנותר דבוק  בדפנות הסיר, על  גבי קרש חיתוך, פומפייה וכדומה.

שאריות בכמות חשובה (כגון: צלחת שהמזון שהונח עליה לא נאכל, כמות נכבדה של מאכל שנותרה בסיר) – יש להניח בכלי או בשקית מיוחדת ‘(פח שביעית)’, כאשר כל מין מונח בשקית נפרדת. לאחר כיומיים אפשר לפנות את המאכל לפח הרגיל כשהוא עטוף בשקית ניילון.

במקרה שבו אין אפשרות לשמור על השאריות עד שירקיבו (כגון: מטבחים ציבוריים) – יש לעטוף את השאריות הראויות לאכילה בשקית ניילון (יש מקפידים לעטוף בשתי שקיות,) ולהניח בפח אשפה רגיל.

מה זה הפקר בשמיטה?

כאשר בגינה ישנם פירות או ירקות של שביעית, יש להתיר לכל אדם להיכנס ולקוטפם. במידה וישנו חשש שמא יגרם נזק לעצים או לציוד, מותר להגביל את הכניסה אל הגינה, ולהוציא את פירות ההפקר החוצה.

גינת הנוי בשמיטה

לכל אדם ישנה אחריות על הנעשה בגינתו גם אם לא הוא המטפל בה, לפיכך גם מי שגינתו מטופלת על ידי גנן מקצועי חייב לוודא ולבדוק לפני השמיטה שהגנן מכיר היטב את דיני השמיטה ומיישם אותם. כאשר מדובר בגינה משותפת (כגון: גינה השייכת לבניין משותף רב דיירים), על הדייר לעשות כל שביכולתו כדי לשכנע את שותפיו לשכור גנן שיפעל לפי הלכות השמיטה. אם הדייר אינו מצליח בכך עליו להודיע כי הוא אינו שותף לכל הנעשה בגינה במהלך השמיטה, ויש שנהגו גם להפקיר את חלקם בחצר הבניין.

להלן עיקרי כללי העבודה בשמיטה:

• אסור לשתול ולזרוע בשמיטה.

• השקיה מותרת בשמיטה רק לצורך קיום תקין של הצמחייה. לפיכך כאשר פותחים מערכת השקיה בשמיטה יש להקפיד להשקות במינון מתאים לצורך קיום הצמחים בלבד.

• מי שבגינתו מערכת דישון אוטומטית, ימלא אותה לפני השמיטה בכמות המספקת למהלך השמיטה. מי שמדשן ידנית יקפיד לדשן ולזבל לפני השמיטה. מומלץ להשתמש בדשנים בשחרור איטי. במידת הצורך יש לדשן בשמיטה במינון הדרוש כדי שהצמח לא ייבול.

• טיפול בעשבייה – מותר כאשר יש חשש להשתלטות העשבייה על צמחי הגן, או כשיש חשש שהיא תשמש מסתור למזיקים. עדיף להשתמש במונעי נביטה או בריסוס בקוטלי מגע. ניתן גם לכסח עשבייה בעזרת חרמש מוטורי, אך אין לעוקרה מן השורש או לעדור ולקלטר.

• גיזום שיחים, עצים וגדרות נוי – מותר לגזום במטרה לשמור על צורת הצמח, ולכן כאשר הגדר החיה מלאה, מותר לגוזמה כדי לשמור על צורתה הקיימת, וכן מותר לגזום ענפי עצים המפריעים למעבר או שיש חשש שיזיקו. אין לגזום שיחים כדי לגרום לתוספת צימוח או למילוי הנפח.

• כיסוח דשא – מדשאה מלאה מותר לכסח כרגיל. מדשאה שיש בה קרחות ומטרת הכיסוח לגרום להשלמתן אסור לכסחה.

• פעולות שאינן חקלאיות-גינוניות – מותרות, כגון סלילת כבישים ומדרכות וכן בניית קירות תמך, בלא מילוי אדמת גן.

צמחי הגינה

צמחים חד-שנתיים שהחלו לגדול מאליהם בשנת השמיטה אסורים באיסור ספיחין ואין ליהנות מהם. צמחים שהחלו לגדול לפני השמיטה – אינם כלולים באיסור זה ומותרים בשימוש.
ירקות שנקטפו בשנת השמיטה הרי הם קדושים בקדושת שביעית. וכך גם דינם של עלי תבלין הנקטפים בשנת השמיטה.
פירות עץ שהחלו לגדול קודם השמיטה, אף אם נקטפו בשמיטה אינם קדושים בקדושת שביעית. רק פירות שהחלו לגדול (חנטו) במהלך שנת השמיטה הרי הם קדושים בקדושת שביעית (גם אם נקטפו לאחריה.)

עציצים
עציצים המצויים תחת כיפת השמיים, בחצר, בגג, במרפסת וכדומה, נוהגים בהם כל דיני שביעית. הדבר נכון לכל סוגי העציצים, מכל חומר שהוא, וגם כאשר הם מונחים על משטח מנותק מן הקרקע.
דיני השביעית אינם חלים על עציצים שמתקיימים בהם שני התנאים הבאים: העציצים מונחים תחת קירוי, בתוך מבנה, משרדים, תחת גגון או פרגולה בעלת קירוי צפוף (מעל ל50%- חומר.)
עציץ המונח על אדן החלון יוגדר כמונח בבית, בתנאי שהנוף אינו נוטה מעבר לאדן החלון עצמו, בתנאי שהעציץ כולו נמצא מתחת לתקרה.
העציץ מנותק מן הקרקע, כגון: עציץ במבנה בקומה שנייה ומעלה, עציץ שתחתיו יריעת ניילון או צלחת פלסטיק וכדומה (על המשטח המנתק להיות רחב יותר מענפי הצמח.)
עציצים שמתקיימים בהם שני התנאים הללו, מותר להשקות כרגיל, לגזום, לדשן וכדומה, אך יש להימנע מלשתול בהם במהלך שנת השמיטה בלא צורך גדול.
עציצים גדולים ביותר, למעלה מ-330 ליטר, נחשבים כמחוברים לקרקע ויש להקפיד בהם על דיני השמיטה גם אם הם מנותקים ממנה.

התכנים עובדו ממדריך "שמיטה על רגל אחת" בהוצאת מכון העם והארץ